تایید صلاحت ۴ عضو شورای شهر / کدام اعضای شورا رد صلاحیت شدند؟

تایید صلاحت ۴ عضو شورای شهر / کدام اعضای شورا رد صلاحیت شدند؟

علی آجودان‌زاده، سعید نیکوخصلت، محمدحسن اسوتچی و محرم محمدزاده ۴ عضو فعلی شورای پنجم تبریزند که تایید صلاحیت شده‌اند.‌ این گزارش می افزاید، شهرام دبیری، فریدون بابایی‌اقدم، غلامحسین مسعودی ریحان، کریم صادق‌زاده و خانم سونیا اندیش توسط هیات نظارت تبریز رد صلاحیت شده‌اند.‌ این گزارش حاکی است، اکبرنژاد، تقی‌پور، فرج‌قلیزاده و بهشتی دیگر اعضای شورای