×

هوشنگ نصیرزاده – نوبر نیوز

انتخاب جانشین نصیرزاده در تراکتور

انتخاب جانشین نصیرزاده در تراکتور

مدیر ورزشی جدید تراکتور انتخاب شد.
  • 30 دی 1399
  • 0