تشکیل اولین انجمن صنفی ناشران کتاب کشور در آذربایجان شرقی

تشکیل اولین انجمن صنفی ناشران کتاب کشور در آذربایجان شرقی

به گزارش نوبر، با برگزاری انتخابات هیات مدیره نخستین انجمن ناشران کتاب کشور در آذربایجان شرقی، این انجمن با شناخت اعضای هیات مدیره خود، رسما تشکیل شد. در مراسمی که امروز و با حضور نمایندگان ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و استقبال خوب مدیران مسئول حوزه نشر و انتشار کتاب