جزئیات ماجرای نوزاد رها شده در تبریز

blank

 فرگل صحاف در خصوص آخرین وضعیت نوزاد رها شده در تبریز اظهار داشت: با توجه به وضعیت نوزاد رها شده، کلانتری منطقه ۱۹، او را به بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های تبریز منتقل کرده اند. وی افزود: با توجه به تماس برقرار شده با بخش مذکور در بیمارستان، نوزاد رها شده پسر […]