×

نمره صفر به شورای شهر – نوبر نیوز

نمره صفر شورای پنجم در حوزه سرمایه گذاری
حمید شاهوردی، کارشناس مسائل شهری:

نمره صفر شورای پنجم در حوزه سرمایه گذاری

کارشناس مسایل شهری، رکود کامل و بی توجهی محض شورای پنجم و شهرداری تبریز به جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را یکی از منفی ترین شاخص های عملکردی این دوره برشمرد.
  • 12 اردیبهشت 1400
  • 0