×

نقدینگی – نوبر نیوز

رشد نقدینگی از ۴۲ به ۲۶.۴ درصد رسید
رئیس بانک مرکزی:

رشد نقدینگی از ۴۲ به ۲۶.۴ درصد رسید

فرزین درباره کاهش نرخ رشد نقدینگی گفت: امیدواریم تا پایان سال رشد نقدینگی به ۲۵ درصد برسد.
  • 1 آذر 1402
  • 0