×

نسخه عجیب – نوبر نیوز

نسخه عجیب پزشک قلابی برای درمان کرونا

نسخه عجیب پزشک قلابی برای درمان کرونا

پزشک قلابی که در فضای مجازی مدعی شده بود برای درمان کرونا باید مشروبات الکلی نوشید از سوی پلیس بازداشت شد.
  • 4 شهریور 1399
  • 0