رییسی دلار را تک نرخی می‌کند؟

blank

مهرداد عباد اظهار کرد: متاسفانه ما در سال های گذشته با سیاست های ارزی مواجه بودیم که بسیاری از آنها بدون اینکه کار کارشناسی را پشت سر گذاشته باشند، تحت تاثیر شرایط و فشارها و به خصوص در دوره اخیر تحریم ها اتخاذ شدند. این سیاست ها از سویی ثبات اقتصادی کشور را با چالش […]