برخوردی جدی با ۳۳۶خودروی غیر مجاز حمل نخاله

برخوردی جدی با ۳۳۶خودروی غیر مجاز حمل نخاله

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز با اعلام این خبر افزود: در راستای ساماندهی و پاکسازی مناطق پیرامون کلانشهر تبریز، نظارت بر چگونگی حمل و تخلیه پسماندهای عمرانی و نخاله‌های ساختمانی افزایش می‌یابد. اصغری گفت: از ابتدای سال تا کنون ۳۳۶ خودروی غیر مجاز و متخلف توسط ضابطین سازمان شناسایی و برخورد قانونی با آنها