تغییری در نتایج انتخابات تبریز وجود ندارد/ بازشماری در انتظار مجوز هیات نظارت

تغییری در نتایج انتخابات تبریز وجود ندارد/ بازشماری در انتظار مجوز هیات نظارت

به گزارش نوبر، وی در ادامه گفت: بازشماری آرا باید پس از صدور مجوز از سوی هیات نظارت انجام شود که تا به این لحظه، هیچ مجوزی در این خصوص صادر نشده و هیچ یک از صندوق‌های اخذ رای نیز بازشماری نشده است. وی ادامه داد: متاسفانه برخی رسانه‌ها به نیت های مختلف، اقدام به