×

نادر دست نشان – نوبر نیوز

کرونا یک فوتبالی دیگر را به کام مرگ کشاند
نادر دست نشان درگذشت؛

کرونا یک فوتبالی دیگر را به کام مرگ کشاند

سرمربی اسبق تیم ماشین سازی درگذشت.
  • 27 فروردین 1400
  • 0