آخرین وضعیت اسناد موقوفات آذربایجان شرقی

آخرین وضعیت اسناد موقوفات آذربایجان شرقی

محمد قنبرپور در خصوص اخذ سند موقوفات در طول یک سال اخیر اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص اخذ سند موقوفات، در طول یک‌سال اخیر سند تکمیلی ۱۲۷۹ رقبه را گرفته‌ایم که یکی از موارد ویژه در خصوص روستای اسپیران بود که مشتمل بر ۷۵۰ رقبه است که