حمله موشکی به نزدیکی تاسیسات اتمی دیمونا

حمله موشکی به نزدیکی تاسیسات اتمی دیمونا

جروسالم پست نوشت؛ ارتش اسرائیل به صدا در آمدن آژیر خطر در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای دیمونا در جنوب سرزمین های اشغالی را تایید کرد. ساکنان روستاهای نزدیک به این نیروگاه از شنیدن صدای انفجارهای مهیب خبر داده بودند. ساکنان اورشلیم و مناطق مرکزی سرزمین های اشغالی نیز صدای انفجارهای مهیبی را شنیده‌اند. صدای انفجار در