×

مهاجرت آسان – نوبر نیوز

خارج رفتن برای ایرانی‌ها سخت می‌شود

خارج رفتن برای ایرانی‌ها سخت می‌شود

نمایندگان مجلس به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به ازای هر مسافر به صورت جداگانه دریافت و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کند.
  • 29 آبان 1402
  • 0