×

معتادان – نوبر نیوز

براساس قانون معتاد مجرم است نه بیمار/ 150 هزار نفر، جمعیت معتادان آذربایجان شرقی

براساس قانون معتاد مجرم است نه بیمار/ 150 هزار نفر، جمعیت معتادان آذربایجان شرقی

به گزارش نوبر، امیر رنجبر دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در گفتگوی اختصاصی با نصر ابتدا در خصوص سازوکارهای این مجموعه در نحوه برخورد با پدیده مواد مخدر گفت: بر اساس ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر رئیس جمهور رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر شناخته می شود و چندین دستگاه […]

  • 25 مهر 1402
  • 0