×

مصطفی مولوی – نوبر نیوز

خط دو قطار شهری تبریز، ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
 مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه عنوان کرد:

خط دو قطار شهری تبریز، ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه از اولویت اجرای فاز یک خط دو قطار شهری تبریز خبر داد.
 • 27 آبان 1399
 • 0
 • فروش اوراق مشارکت برای پروژه خط دو قطار شهری تبریز
   مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه خبر داد:

  فروش اوراق مشارکت برای پروژه خط دو قطار شهری تبریز

  نوبر/مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه از فروش مرحله اول اوراق مشارکت شهرداری تبریز برای پروژه خط دو قطارشهری تبریز خبر داد.
 • 8 مرداد 1399
 • 0