×

مشکلات معیشتی – نوبر نیوز

نامه جامعه کارگری و بازنشستگی آذربایجان به مسئولان کشوری
اختصاصی نوبر/

نامه جامعه کارگری و بازنشستگی آذربایجان به مسئولان کشوری

متن نامه اعتراض آمیز ریاست و هیئت مدیره و بازرسان کانون کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی کلانشهر تبریز به رییس مجمع نمایندگان و سایر مسئولان استانی نسبت به محاسبات مشاغل سخت و زیان آور در طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را در این نوشتار بخوانید.
  • 13 مرداد 1399
  • 0