اقدام عجیب مسافر هواپیما که از گرما کلافه شده بود

اقدام عجیب مسافر هواپیما که از گرما کلافه شده بود

شبکه العالم ویدئویی در سایت خود منتشر کرد که محتوای آن یک اتفاق عجیب در یک هواپیمای اوکراینی را روایت می کرد. ماجرا از این قرار بود که خدمه یک هواپیمای اوکراینی یک مسافر زن را دیدند که از درب اضطراری هواپیما به بیرون می رفت. این زن روی بال هواپیما ایستاده و پس از