هیچ مسئول استانی درخواست تزریق واکسن نکرده است

هیچ مسئول استانی درخواست تزریق واکسن نکرده است

محمدحسین صومی عصر چهارشنبه (اول اردیبهشت) در نشست خبری به مناسبت هفته سلامت در خصوص عدالت در سلامت اظهار کرد: عدالت در سلامت یکی از پایه های بهداشت و درمان است و باید بعد از اتمام و ریشه کنی کرونا صاحبان فکر و اندیشه، عدالت در سلامت را تعریف کنند. وی ادامه داد: چرا کشوری