راه اندازی کارخانه معتادان بهبودیافته در تبریز/بخش خصوصی باز هم “یاعلی” بگویند

وضعیت کرونایی آذربایجان شرقی

به گزارش نوبر، دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که در محل استانداری برگزار شد با تاکید مجدد بر بازتوانی و تامین اشتغال مناسب برای معتادان بهبوبد یافته عنوان کرد: اعتیاد، جرم نیست بلکه یک بیماری است که همه ما در قبال درمان گرفتاران این بلای خانمان سوز، وظیفه […]