×

مردانی آذر – نوبر نیوز

نشان‌ عالی تبریز بر سینه خیّر بزرگ مدرسه سازی

نشان‌ عالی تبریز بر سینه خیّر بزرگ مدرسه سازی

شهردار تبریز، نشان‌ عالی شهر تبریز را به نمایندگی مردم این شهر، بر سینه حاج‌کریم مردانی‌آذر خیّر بزرگ مدرسه سازی ایران نشاند. در ویژه برنامه “تکریم کریم”، که با قدرشناسی از چند دهه فعالیت خیرخواهانه حاج کریم مردانی آذر برگزار شده بود، لوح زرین، نشان عالی شهر تبریز و نشان عالی دوست‌دار کودک به مدرسه […]

  • 20 مهر 1402
  • 0