×

محمد نوازی – نوبر نیوز

تبریزی ها در فوتبال غریبه پسند هستند
محمد نوازی:

تبریزی ها در فوتبال غریبه پسند هستند

مربی تیم شهرخودرو از مالک این تیم خواست تا اگر قصد تیم داری ندارد، آن را واگذار کند.
  • 11 اسفند 1399
  • 0