×

محمد سعید اخباری – نوبر نیوز

اخباری: بیشتر از بدشانسی از خودگذشتگی مان کم بود

اخباری: بیشتر از بدشانسی از خودگذشتگی مان کم بود

سرمربی ماشین سازی معتقد است که رفتارهای نیمکت فولاد روی تصمیمات داوران تاثیرگذار است.
  • 6 بهمن 1399
  • 0