×

محمد خرمگاه – نوبر نیوز

ماشین سازی تیم بسیار قابل احترامی است
مربی آلومینیوم:

ماشین سازی تیم بسیار قابل احترامی است

مربی تیم آلومینیوم معتقد است که تیم ماشین سازی بر خلاف شرایط جدولی اش، تیم بسیار خطرناکی است.
  • 21 فروردین 1400
  • 0