×

محمدرضا خانزاده – نوبر نیوز

خانزاده به گل گهر سیرجان پیوست
یک تراکتوری دیگر در قلمرو ژنرال؛

خانزاده به گل گهر سیرجان پیوست

مدافع فصل گذشته تراکتور به گل گهر پیوست.
 • 31 مرداد 1400
 • 0
 • تراکتور از ناحیه مورد نظر ضربه خورد!
  خط دفاع تراکتور را چشم زدند؛

  تراکتور از ناحیه مورد نظر ضربه خورد!

  تراکتور در روزی که فاصله زیادی با کسب سه امتیاز نداشت، با مساوی زمین بازی را ترک کرد.
 • 25 اردیبهشت 1400
 • 0