×

محدودیت – نوبر نیوز

صدور ۳۶۰۰ اخطاریه به گروهای شغلی ممنوع از فعالیت در تبریز
معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز خبر داد:

صدور ۳۶۰۰ اخطاریه به گروهای شغلی ممنوع از فعالیت در تبریز

معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار کلانشهر تبریز از صدور بالغ بر ۳۶۰۰ اخطاریه کتبی و شفاهی به گروههای شغلی ممنوع از فعالیت در سطح شهر تبریز خبر داد.
  • 31 فروردین 1400
  • 0