باید فرآیند تصمیم‌گیری در کشور اصلاح شود

باید فرآیند تصمیم‌گیری در کشور اصلاح شود

احمد علیرضا بیگی روز چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی استان و تولید محصول استراتژیک گندم اظهار کرد: در جلسه‌ای که سال گذشته کشاورزان عزیز داشتیم همه این مشکلات امروز را ترسیم کردیم، شما خواسته‌هایی را مطرح کردید که وظیفه ما نمایندگان پیگیری خواسته‌های شماست اما چیزی که ما از شما انتظار