خودتان را برای کارهای بزرگ توسعه آماده کنید

blank

به گزارش نوبر، علی بیات ماکو مدیرمجتمع مس آذربایجان در بازدید از واحدهای فنی و بازرگانی معاونت منطقه آذربایجان شرکتخدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی با ستودن انسجام و اقدامات صورت گرفته در این معاونت در تامین اقلام و قطعات مورد نیازمجتمع مس سونگون با بیان اینکه بدون بازرگانی تولید پایدار نیست، در جمع مدیران […]