شرط بازگشایی و آموزش حضوری دانشگاه‌ها از مهر

blank

علی خاکی صدیق در نخستین روز از پنجمین همایش آموزش عالی با محوریت تقدیر از سرآمدان آموزشی دانشگاه های وزارت عتف و بررسی روندهای جاری و آتی آموزش عالی در شرایط همه گیری کرونا و پس از آنکه امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه به صورت مجازی به میزبانی دانشگاه الزهرا برگزار شد، در رابطه با […]