مرکز ماده ۱۶ بانوان در هفته‌های آینده در تبریز افتتاح می‌شود

وضعیت کرونایی آذربایجان شرقی

محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از طریق ارتباط تصویری برگزار شد، با بیان اینکه حضور بانوان در عرصه‌های مختلف بسیار با اهمیت است، افزود: در دولت تدبیر و امید زنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند و در حوزه بانوان و […]