پسر مالک تراکتور لیست می بندد؟!

blank

زنگ این انتخابات شورای شهر از بیستم اسفند ۹۹ به صدا درآمده و قرارمان این بود گه گاه گزارشی از اخبار و شنیده های این انتخابات برای مخاطبان منتشر کنیم، این شماره سوم همان قرار است. پسر مالک تراکتور لیست می بندد؟! انتشار عکسی در شبکه های اجتماعی شائبه ای تحرکات انتخاباتی پیرامون تیم فوتبال […]