×

لشکر 31 عاشورا – نوبر نیوز

بهره‌مندی از سبک و سیاق هنری برای تبیین سیره شهدا

بهره‌مندی از سبک و سیاق هنری برای تبیین سیره شهدا

به گزارش نوبر، محبوب تیزپاز نیاری در اولین جلسه ستاد پشتیبانی از کنگره ۱۰ هزار شهید در شهرداری تبریز اظهار کرد: طبق دستور شهردار تبریز ستاد پشتیبانی کنگره ملی بزرگداشت ۱۰ هزار شهید گلگون کفن آذربایجان شرقی  تشکیل شده است و قرار است این گنگره ملی در آبان ماه سال جاری برگزار شود. وی با […]

  • 6 مهر 1402
  • 0