شکفتن گل های لاله در باغ گلستان تبریز

شکفتن گل های لاله در باغ گلستان تبریز

 ابوالفضل حسینی در این خصوص گفت : همزمان با نزدیکی به ماه اردیبهشت شاهد به گل نشستن گلهای لاله در معابر و بوستان های منطقه تاریخی فرهنگی شهر به ویژه باغ گلستان که بزرگترین پارک شهری منطقه ۸ میباشد، هستیم.  حسینی افزود: به منظور افزایش زیبائی بافت تاریخی شهر طی سالهای اخیر، کاشت پیازهای  گل لاله در سطح پارکها و معابر