پیش‌بینی افزایش ۵۰ درصدی قیمت طلا

پیش‌بینی افزایش ۵۰ درصدی قیمت طلا

مایک مک گلون، کارشناس ارشد مؤسسه بلومبرگ اینتلجنس می گوید در زمان ریاست جمهوری ترامپ قیمت طلا ۵۰ درصد رشد کرده است و دلیلی وجود ندارد که در دور بعدی ریاست جمهوری در آمریکا شاهد تکرار این روند نباشیم. وی گفت: در دوره رئیس جمهور بعدی آمریکا من دلیلی نمی بینم که شاهد افزایش ۵۰درصدی