×

قزاقستان – نوبر نیوز

آذربایجان‌شرقی، کانون ارتباطی ایران با کشورهای همسایه
استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد:

آذربایجان‌شرقی، کانون ارتباطی ایران با کشورهای همسایه

استاندار آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان‌شرقی یکی از مهم ترین کانون‌های ارتباطی ایران با کشورهای همسایه است.
  • 23 دی 1399
  • 0