آیا پدر و مادر بابک خرمدین قصاص می‌شوند؟

blank

با وجود قصاص نشدن پدر در قتل فرزند، اما مقنن در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی از باب جنبه عمومی و این که قتل موجب اخلال در نظم عمومی جامعه می شود، مجازاتی را برای او درنظر گرفته است. عبدالصمد خرمشاهی ـ وکیل دادگستری: سابقه فرزندکشی در تاریخ کیفری ایران کم نیست. قتل های زیادی […]