×

قتل دختر تبریزی – نوبر نیوز

دختر تبریزی به دست پدرش خفه شد و جان داد!

دختر تبریزی به دست پدرش خفه شد و جان داد!

رسیدگی به این پرونده از زمانی آغاز شد که پسری جوان به دنبال گم شدن خواهرش به اداره پلیس آگاهی تبریز مراجعه می کند و از کارآگاهان برای پیدا شدن خواهر گم شده اش یاری می طلبد.
  • 29 آبان 1402
  • 0