حکم قضائی برای فیلتر “کلاب هاوس” صادر نشده است

حکم قضائی برای فیلتر “کلاب هاوس” صادر نشده است

حسین مجلسی راد، مدیرکل حوزه ریاست همراه اول شایعه صدور حکم قضائی فیلتر “کلاب هاوس” را رد کرد. حسین مجلسی راد در “کلاب هاوس” گفته است: “هیچ حکم قضایی یا دستوری از کارگروه فیلترینگ برای ما ارسال نشده است.”