تهدید محتاطانه فوتبال برتر از سوی فدراسیون

تهدید محتاطانه فوتبال برتر از سوی فدراسیون

به گزارش نوبر خبر؛ فدراسیون فوتبال با انتشار یک بیانیه علیه صحبت‌های ایراد شده در یک برنامه تلویزیونی (فوتبال برتر) موضع گرفت. در بیانیه فدراسیون فوتبال  اینطور نوشته شده: با عنایت به کدهای اخلاقی، مقررات انضباطی و مقررات اخلاقی کلیه اهالی فوتبال می بایست در ایراد اظهارات و انجام مصاحبه های خود مراقبت کنند تا