×

فلاکت – نوبر نیوز

شاخص فلاکت در ایران رکورد زد

شاخص فلاکت در ایران رکورد زد

در شرایطی که مرکز آمار ایران می‌گوید شاخص فلاکت در پایان سال 98به 45.4درصد رسید بررسی‌ها نشان می‌دهد با ثبت رکورد 46.1درصدی در پایان سال 99، شاخص فلاکت بالاترین حدنصاب دهه 90را ثبت کرده است.
  • 30 فروردین 1400
  • 0