بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح درباره حقوق بین‌المللی فضای سایبری

blank

متن کامل بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به شرح زیر است: مقدمه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفتمان امنیت ملی برای بازدارندگی و دفاع سایبری در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری ماموریت دارد. تمامی سازمان‌ها و نهادهای ذیربط در کشور با توجه به واگذاری ماموریت دفاعی به […]