شورای قدرتمند در سایه‌ی حضور حداکثری در انتخابات

شورای قدرتمند در سایه‌ی حضور حداکثری در انتخابات

به گزارش نوبر، فرهاد روشنی، کارشناس مدیریت شهری معتقد است که حضور حداکثری می‌تواند به تشکیل شورای شهری قدرتمند و کارامد منجر شود . وی می‌افزاید: در صورت حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رای، می‌توان به تشکیل شورایی توانمند امیدوار بود. روشنی با اشاره به کاندیداتوری تخصص های مختلف از گرایش‌های متفاوت در انتخابات #شورایشهرتبریز

لزوم حضور تخصص های اجتماعی در مدیریت شهری

لزوم حضور تخصص های اجتماعی در مدیریت شهری

فرهاد روشنی با تاکید بر اینکه شورای شهر محل آزمون و خطای افراد ناوارد نیست تاکید کرد: اداره شهر به افراد باتجربه، کاردان و متخصص نیازمند است. این فارغ التحصیل شهرسازی در عین حال با تاکید بر لزوم تغییر نگرش به جوامع شهری به عنوان یک مجموعه ی زنده و پویا یادآور شد: شورای شهر