×

فراکسیون کارگری مجلس – نوبر نیوز

تنگنای اقتصادی کارگران حداقل دستمزد کارگری

تنگنای اقتصادی کارگران حداقل دستمزد کارگری

زمانی که رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم نسبت به موضوع افزایش دستمزدها ابهاماتی دارد و معتقد است کارگران در تنگنای اقتصادی قرار گرفته‌اند، نمایندگان مجلس نمی‌توانند با کشاندن وزیر کار و تعاون به صحن علنی مجلس و مورد سؤال قرار دادن ایشان در جهت رفع ابهامات قدمی بردارند؟
  • 27 آبان 1402
  • 0