×

فتحی – نوبر نیوز

افزایش قیمت خرید تضمینی گندم
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذرایجان شرقی مطرح کرد:

افزایش قیمت خرید تضمینی گندم

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری خبر داد.
  • 2 اردیبهشت 1400
  • 0