مرمت عمارت تومانیانس و مدرسه تاریخی وینق رو به اتمام است

مرمت عمارت تومانیانس و مدرسه تاریخی وینق رو به اتمام است

احمد حمزه زاده روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران، از عمارت تومانیانس و مدرسه تاریخی روستای وینق به عنوان بناهای تاریخی شاخص آذربایجان شرقی یاد کرد که به سبب قدمت و اهمیت تاریخی آن طی سال های اخیر در برنامه های ویژه مرمتی و حفاظتی این اداره کل قرار گرفته است. وی با بیان اینکه فاز