سوگواره شعر و مرثیه فاطمی تبریز، تلاشی در جهت ارتقای سطح ادبیات آئینی

blank

علی اصغر شعردوست با اشاره به انتشار فراخوان این دوره از سوگواره گفت: افزودن بخش رقابتی به این دوره از سوگواره باعث جلب نگاه‌ها و توجهات به سمت نخستین پایتخت تشیع و ادبیات مرثیه ایران یعنی تبریز خواهد بود. وی تاکید کرد: پیشینه درخشان شعر و ادب مرثیه در شهر تبریز، گنجینه‌ای است که باعث هرچه […]