×

علیلو – نوبر نیوز

هیچ واحد تولیدی تحت هیچ شرایطی نباید تعطیل شود
بابک علیلو:

هیچ واحد تولیدی تحت هیچ شرایطی نباید تعطیل شود

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی، گفت: اگر واحد تولیدی به هر دلیلی به تملک بانک در آمد بانک‌ها باید قبل از تملک زمینه استمرار آن واحد تولیدی را بدون ایجاد وقفه در تولید و تعطیلی برنامه‌ریزی و فراهم کند.
  • 19 اردیبهشت 1400
  • 0