هیچ واحد تولیدی تحت هیچ شرایطی نباید تعطیل شود

blank

بابک محبوب علیلو امروز در نشست ستاد اجرای سیاست‌هایاقتصاد مقاومتیدادگستری استان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید داخلی طی سال‌های متمادی، اظهار داشت: تحقق شعار سال و سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری مکرراً تأکید کرده‌اند جزو برنامه‌های اصلی قوّه قضائیه است. وی افزود: یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی […]