×

علیرضا بیگی – نوبر نیوز

جدا کردن سفره مردم و مسئولان، زیبنده ایران اسلامی نیست

جدا کردن سفره مردم و مسئولان، زیبنده ایران اسلامی نیست

به گزارش نوبر، متن زیر از پیج رسمی احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی بازنشر می شود:   مواجه ناصحیح ارکان مجلس شورای اسلامی با ویژه خواری اخیر صرفا پاک کردن صورت مسئله بود و جا دارد عدالتخواهان مجلس شورای اسلامی بر روی تدوین قانون مبارزه با ویژه […]

  • 30 خرداد 1402
  • 0