جلسات شورا نباید پشت در های بسته انجام شود

blank

به گزارش نوبر خبر، ابوالحسن عزتی در نشست خبری با بیان اینکه وضعیت امروز شعر نیازمند یک مدیر و نماینده شجاع و قاطع است، ابراز کرد:اگر تاکنون نماینده های مردم نتوانستند اند عملکرد مناسبی داشته باشند به این دلیل است که شاخصه های اصلی یک مدیر خوب اعم از پاکدستی و نترس بودن را نداشتند. […]