×

عتیق – نوبر نیوز

بهره‌برداری از مگاپروژه عتیق تا پایان سال جاری  
 مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان خبر داد:

بهره‌برداری از مگاپروژه عتیق تا پایان سال جاری  

نوبر/مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان گفت: پروژه عتیق در بافت فرسوده مرکز شهر، یکی از مگاپروژه‌های مدیریت شهری تبریز در حوزه بازآفرینی شهری است که با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی انتظار می‌رود تا پایان سال جاری به صورت کامل در اختیار شهروندان قرار گیرد.
  • 7 مرداد 1399
  • 0